9 Hal yang Dimiliki oleh Lelaki Idaman, Wajib Kamu Ketahui!

Bagi seorang wanita yang baik, pasti ia menginginkan seorang pendamping hidup yang bisa menjadi pemimpin baginya, melindunginya dan menyayanginya.

Juga seorang lelaki yang bisa memenuhi hak dan kewajiban kepada seorang wanita untuk membahagiakannya.

Loading...

Setiap orang pasti memiliki kriteria di dalam hidupnya untuk menentukan seperti apa pasangan hidup yang baik baginya.

Sebelum masuk ke dalam kriteria tersebut, (teruntuk kamu kaum hawa) perlunya kamu untuk mengetahui ciri-ciri seorang laki-laki yang baik itu seperti apa.

Mengacu sesuai dengan keyakinan yang aku anut, ciri-ciri lelaki sholeh yang layak untuk kamu jadikan suami, yaitu lelaki baik menurut pandangan Islam.

Penjelasannya seperti berikut:

1. Kuat Aqidahnya, Baik dan Bagus Agamanya.

Sebenarnya apa yang menjadi tolak ukur lelaki sholeh menurut islam. Ya, aqidah yang lurus dan agama yang bagus tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Sebab dengan menjalani agamanya dengan benar seorang lelaki akan menjadi panutan yang baik bagi orang lain ditambah lagi panutan bagi keluarganya.

Menjalankan sholat fardhu, menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan menebar kasih sayang kepada siapapun merupakan ciri lelaki sholeh yang nantinya insyaaAllah akan mengantarkan dirinya, istrinya dan keluarganya menuju surga Allah.

Hasil dari amal sholehnya itu dapat dinilai dari akhlaknya, seseorang yang benar-benar sholeh akan bisa kita nilai dari bagaimana ia meperlakukan orang lain terutama ibunya.

2. Pengayom dan Penyantun

Lelaki yang baik adalah lelaki yang bisa mengayomi dan penyantun, ia bisa menjaga lisannya dan akan senantiasa berusaha membahagiakan orang yang ada disekitarnya.

Kata-kata yang diucapkan oleh laki-laki sholeh tidak mencela jika melihat keburukan orang. Ia akan selalu mendoakan kebaikan bagi orang lain.

Jika ia telah berkeluarga maka ia akan berusaha mencukupkan kebutuhan istrinya, anak-anaknya. Dalam mengahadapi persoalan hidup ia tidak pernah merasa khawatir.

Sebab rezeki itu datang dari Allah, kita hanya cukup berusaha, berikhtiar dan terus berdoa. Rezeki setiap orang sudah diatur Allah dan tidak akan mungkin tertukar.

3. Berwibawa dan Pemurah

Lelaki yang ideal untuk kamu jadikan suami selanjutnya adalah lelaki yang berwibawa dan pemurah.

Maksudnya ialah seorang lelaki sholeh yang dengannya ia tidak pelit untuk memberikan sesuatu yang ia punya, terutama kepada keluarganya, kepada istri dan juga anak-anaknya.

Ia adalah seorang lelaki yang bertanggung jawab dalam mencarikan nafkah dan keabikan untuk keluarganya. Walaupun ia tidak pelit dalam memberikan sesuatu, karena kemurahan hatinya, orang lain akan merasa segan dan menaruh hormat kepadanya.

Kehadirannya bisa menjadi penyejuk dan bermanfaat untuk banyak orang. Sehingga kehadirannya dibutuhkan banyak orang, jika ia jauh maka orang akan mencari sebab kebaikan yang dia miliki.

4. Tegas Memimpin Namun Lemah Lembut Terhadap Para Wanita

Ciri yang keempat ialah, lelaki yang dalam memimpin suatu jabatan tertentu ia tegas dalam koridor yang benar, namun terhadap para wanita terkhusus ibu ia berperangai lemah lembut.

Lelaki baik seperti ini, ia paham bahwa kedudukan orangtua sangat berharga di dalam islam. Ia sadar karena sosok seorang ibu, ia berhasil sampai sekarang ini.

Apabila ia telah berkeluarga, ia bersikap lugas, tidak lembek dalam menangi suatu perkara, bijaksana dan tidak berkhianat untuk menafkahi keuarganya.

Saat bersama ditengah keluarga sikap lemah lembut ditunjukkan olehnya, seolah-olah kehadirannya tersebut adalah sosok yang penyayang dan pelindung bagi keluarganya.

5. Kuat Pendirian dan Memiliki Prinsip Hidup

Seorang lelaki yang baik, adalah muslim yang tangguh dan tidak suka mengeluh.

Seorang lelaki yang kuat akan pendiriannya adalah seorang lelaki yang tidak goyah dalam memberi keputusan juga bijak dalam menangani masalah.

Ciri-ciri lelaki yang baik juga harus memiliki prinsip hidup yang terarah. Ia tahu apa yang akan dilakukan untuk hari ini dan kedepannya.

Lelaki yang memiliki arah dan tujuan yan jelas akan mampu membawa dirinya dan juga kelurganya menuju ke arah yang lebih baik. Apabila ia telah berkeluarga maka keluarga yang dibinanya akan merasa nyaman dan aman. 

Oleh karenanya lelaki yang memiliki pendirian yang kuat dan prinsip yang terarah, mereka masuk dalam salah satu standar ciri lelaki sholeh yang ideal untuk kamu jadikan suami.

6. Penyabar dan Pemaaf

Seorang lelaki yang suka memberi maaf kepada orang yang menyakitinya, serta seorang penyabar dalam berbagai situasi.

Adalah ciri-ciri lelaki yang sholeh dan ideal, lelaki yang seperti ini akan berusaha menyikapi suatu persoalan dengan kepala dingi dan tidak tergesa-gesa.

Jika ada orang yang mencelanya baik itu depan atau dibelakang, ia akan berusaha memaafkan mereka.

Karena ia tahu, menyimpan dendam dan amarah itu adalah hal yang merugikan. Bahkan ia akan terus mendoakan orang tersebut diberi ampunan.

Apabila ia telah berkeluarga, senantiasa memaafkan kesalahan istri, anak-anaknya karena lelaki semacam ini ialah suami teladan bagi keluarganya.

7. Amanah

Seorang lelaki sholeh yang bersikap amanah. Segala bentuk tugas yang diberikan, ia akan menjalankannya dengan penuh amanah.

Ia tahu dari hakikatnya titipan dan tanggung jawab, sehingga ia tidak mau mengabaikan tugas yang diberikan dan juga sangat pantang baginya untuk menayalahgunakan kekuasaan.

Ia sadar bahwa kekuasaan yang dimilikinya ialah titipan yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Ia takut kepada Allah karena ia tahu Allah Maha Melihat apa-apa yang dikerjakan hamba-Nya.

8. Cakap Memimpin dan Mendidik

Sosok lelaki ini ialah pandai dalam memimpin, dengan kepemimpinannya para anggota akan merasa seolah-olah diayomi. Gertakan, ejekan dan bahkan sampai maki-makian sangat diperhatikan olehnya dalam memimpin.

Padangannya luas bahkan punya visi kedepan yang bagus terhadap apa-apa yang dipimpinnya. Apabila ia telah memiliki istri dan anak, ia berusaha mendidik dengan benar, menjauhi perkataan yang kotor.

Didikan yang diberikan olehnya adalah didikan yang diajarkan oleh Rasulullah shallalahu ‘alaihi wasallam, dengan begitu ia akan menjadi ikon panutan bagi keluarga kecilnya.

9. Berakhlak yang Baik Saat di Dalam Maupun di Luar Rumah

Akhlak merupakan cerminan seseorang, jika akhlaknya baik maka orang tersebut baik secara umum, jika akhlaknya buruk maka kejelekanpun menjadi lebel untuk seseorang yang tidak bisa menjaga adabnya.

Lelaki yang baik ialah, lelaki yang memiliki perangai akhlak yang bagus. Tutur kata, sikap dan perilaku yang bagus, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah.

Apabila ia telah berkeluarga, ia mampu menjaga sikap dihadapan istri dan anak-anaknya. Sosok lelaki semacam ini ialah suami idaman para istri.

Pada intinya lelaki yang sholeh ialah Ia sadar bahwa Allah selalu memperhatikannya. Sehingga ia akan merasa malu jika melakukan perbuatan maksiat, dan juga ia selalu menebar kasih sayang karena Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kemudian yang menjadi pertanyaan besar ialah seberapa besar keteguhan lelaki sholeh dalam menjalankan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalllam.

Perlu diperhatikan ialah lelaki baik belum tentu sholeh namun lelaki sholeh insyaaAllah sudah tentu baik. Semoga kita mendapatkan pasangan yang sholeh ataupun sholehah. Aamiin.

Loading...

Reply